รหัสแผนlk;lk
แผนดำเนินงานtest1
รายละเอียดklnlkn
งบประมาณ300.00
แหล่งงบประมาณUC
สถานที่ดำเนินการlk;l
วันที่เริ่ม2020-11-13 16:35:45
วันที่สิ้นสุด2020-11-28 16:30:31
ผู้รับผิดชอบkljlk
ผู้บันทึกแผนkljk
สี#008000
สถานะแผนรออนุมัติ
Created At
Created By
Updated At
Updated By